Trường Cao đẳng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái.
Năm 1921 chuyển giao cho Chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý và đổi thành Ecole Pratique D’Industry de Hué tức Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế, và sau đó, ở mỗi giai đoạn lịch sử Trường đã có những tên gọi khác nhau:
  • 1942: Trường Kỹ thuật Công nghiệp Huế
  • 1952: Học xưởng Kỹ nghệ Huế
  • 1954: Trường Chuyên nghiệp Kỹ nghệ Huế
  • 1956: Trường Trung học Kỹ thuật Huế
  • 1976: Trường Kỹ thuật Huế
  • Năm 2005, trường tiếp tục được nâng cấp đào tạo và đổi thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, tên giao dịch: Hue Industrial College (HICOL).
Sứ mạng
* Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực đa dạng, đa bậc và chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế - kỹ thuật với yêu cầu hội nhập quốc tế.
* Chuyển giao các kết quả nghiên cứu kỹ thuật - công nghệ, tư vấn về khoa học– công nghệ cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ngành công nghiệp, các ngành công nghệ cao, về lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật
Tầm nhìn
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phấn đấu trở thành trường Đại học Công nghiệp - một trung tâm đào tạo giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề chất lượng cao của quốc gia và khu vực Đông Nam Á
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ

Tên trường TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ
Website http://www.hueic.edu.vn
Logo
Email tuyensinh@hueic.edu.vn
Giới thiệu Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái.
TIN LIÊN QUAN